Програмиране с Go

04.10.2016

Здравейте

Нека ви обясним къде сте попаднали.

За четвърта година

Лекции

В интернеда

Торонто

Там пием бира след (почти) всяка лекция.

Оценяване

Ще събирате точки

Домашни

Тестове

Проект

Но поне сме щедри с точките

Участие по време на лекция

Участие в сайта

Помощ с материалите

Предизвикателства

Защо всичко трябва да бъде толкова сложно!?

Go

Що е то Go?

...

...

... и има ли почва у нас?

hello world

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, world!")
}

hello world on steroids

package main

import (
	"fmt"
	"html"
	"io/ioutil"
	"log"
	"net/http"
)

func main() {
  go http.ListenAndServe(":8282", http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Fprintf(w, "Hello, %s", html.EscapeString(r.URL.Path))
  }))

  res, err := http.Get("http://localhost:8282/world")
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  contents, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  res.Body.Close()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  fmt.Printf("Server responded with: %s", contents)
}

Конспект

github.com/fmi/go-lectures/wiki/Summary-2016

Въпроси?